Projekat Erasmus + KA2 pod nazivom „Razmena dobrih praksi u obrazovanju o mozgu u Evropi“ (2019-1-BE01-KA204-0505 Share4Brain) ima za cilj skretanje pažnje akademske i šire javnosti kao i relevantnih državnih institucija na važnost razvoja osnovnih i kliničkih istraživanja u neuronaukama, kao i da se integrisanjem svih nivoa istraživanja obezbedi bolja prevencija, bolja dijagnostika i bolji […]

Read More →

SBC je na nedavnoj NBC Academy u Dubrovniku (9. i 10. maj 2019.) dobio nagradu koju je po prvi put EBC ustanovio za NBC koji se ističu u svom radu. Nagradu smo dobii za organizaciju 1st Regional NBC (RNBC) meeting u Beogradu 10. jula 2019. Aplikcija koja opisuje 1st Regional National Brain Councils (RNBC) skup […]

Read More →

Belgijski savet za mozak održao je 10. decembra 2018. video-konferenciju Nacionalnog saveta za mozak (NSM) na kojoj je učestvovalo 12 (dvanaest) učenika. Nakon uspešnog sastanka, organizatori su zapisniku pridodali 3 važna aneksa: 10 prioritetnih stavki, konkurs za NSM nagrade i rezultate upitnika dobijenog iz 17 zemalja. Za više informacija posetite adresu Belgijskog savet za mozak. […]

Read More →

Pismo upućeno ambasadorki EU za rektifikaciju zabrinjavajućeg trenda opadanja ulaganja u programe Evropske komisije za istraživanja u oblasti Zdravstva, kao apel za podršku u koncertnoj akciji više zemalja članica i kandidata Evropske unije, u njenom svojstvu predstavnika zemlje kandidata pri Evropskom parlamentu.   (odgovor)

Read More →