Projekat Erasmus + KA2 pod nazivom „Razmena dobrih praksi u obrazovanju o mozgu u Evropi“ (2019-1-BE01-KA204-0505 Share4Brain) ima za cilj skretanje pažnje akademske i šire javnosti kao i relevantnih državnih institucija na važnost razvoja osnovnih i kliničkih istraživanja u neuronaukama, kao i da se integrisanjem svih nivoa istraživanja obezbedi bolja prevencija, bolja dijagnostika i bolji tretman pacijenata koji pate od neuroloških i psihijatrijskih poremećaja.

Projekt Share4Brain ima za cilj da ujedini pacijente, istraživače mozga, naučnike, kliničare i negovatelje na nacionalnom nivou i da im pruži veštine i znanja neophodna za promociju istraživanja mozga i podizanje svesti o društvenom značaju moždanih bolesti.

Prvi sastanak, tj. telekonferencija održan je 16. i 17. marta 2020. godine u toku Nedelje svesti o mozgu. Na sastanku su učestvovali predstavnici organizacija i institucija koje se bave promocijom istraživanja mozga iz Belgije (Belgian Brain Council), Grčke (Greek Carers Network EPIONI i National and Kapodistrian University of Athens), Italije (CVBF), Srbije (Serbian Brain Council), i Španije (Spanish Brain Council).

Predstavnici gore navedenih zemalja i institucija sastaće se u više navrata tokom životnog ciklusa projekta kako bi razmenjivali dobru praksu, perspektive efikasnih strategija podrške neuronaukama i iskustva saradnje sa donosiocima odluka na nacionalnom i EU nivou.

Projekat Share4Brain trajaće do kraja novembra 2021. godine.

Više informacija je dostupno na veb lokaciji projekta:
https://www.share4brain.org
https://www.facebook.com/Share4Brain
https://twitter.com/Share4B
https://www.linkedin.com/company/share4brainLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>