2018 / 2019

  1. SSM nastavlja da deluje kao član EBC sa statusom posmatrača. Istovremeno, njen predstavnik je ponovo izabran kao NBC veza u odboru EBC.
  2. Sajt SSM (sbc.ac.rs) je operativan, redovno se ažurira i održava na serveru Univerziteta u Beogradu.
  3. Članstvo SSM u EBC i dalje je finansijski podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  4. SSM je odgovorio na poziv Evropskog komiteta za povratnu informaciju u cilju promovisanja finansiranja zdravstvenih istraživanja u programu Horizon Evropa, oblast zdravstva. – Pismo ambasadoru srpske misije pri Evropskom komitetu u Briselu.
  5. SSM je učestvovao zajedno sa još 16 saveta u izradi Nacionalnog plana za mozak, na osnovu zadatka koji je inicirao Belgijski savet za mozak. Predstavnici SSM su takođe koautori 10 prioriteta za “Brain Plan” koji je proizašao iz navedenog istraživanja i objavljen je u časopisu Croatian Medical Journal.
  6. SSM je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao svoju sednicu u okviru Nedelje svesti o mozgu 2019. godine. Tri govora su održana: 1) od strane predsednika SSM o saradnji univerziteta i industrije (zaslužan V. Oertel i EAN), 2) govor iz perspektive pacijenta od strane predsednika Udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti, i 3) govor kolege sa psihijatrijske klinike o razvoju i prednostima elektrokonvulzivnog tretmana mozga.
  7. SSM se prijavio u konzorcijumu sa EBC za dva ERASMUS+ granta: „Share4Brain“ (koordinator BeBC) i kao koordinator za „ADHD-Care“.
  8. SSM je aplicirao u prvom pozivu za NBC nagrade.

Godišnji izveštaj (osnivačka) 2015. godina

Početak 2015. godine bio je posvećen pripremama i formiranju osnivačke skupštine Srpskog saveta za mozak.

Konstitutivna skupština održana je 28. aprila 2015. godine na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Počasni gost na Skupštini bio je prof. Rolan Poše (Roland Pochet), generalni sekretar Belgijskog saveta za mozak, koji je imao uvodno predavanje o aktivnostima Evropskog saveta za mozak. Nakon toga izabran je izvršni odbor SSM sačinjen od 5 članova uključujući predsednika, formirana je i potpisana dokumentacija neophodna za osnivanje, i prodiskutovan je i sačinjen nacrt statuta.

Nakon toga Savet je registrovan 12. maja 2015. god. kao nevladina organizacija sa računom u banci. Dizajniran je logo i napravljen pečat.

Novoformirani SSM delegirao je 17. juna 2015. god. svog predsednika Pavla Andjusa za učešće na Prvoj Akademiji nacionalnih saveta za mozak u Briselu. To je takođe bila prilika da se poseti i stupi u kontakt sa srpskom misijom (amb. Lopandić) u Evropskom parlamentu.

U zemlji, aktivnost SSM je odmah usmerena na kontaktiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi uključivanja neuronauka kao prioriteta u nacrt Strategije za razvoj nauke u Srbiji za period od 2016.-2020. godine. Ova inicijativa se nastavlja.

Pored nekoliko kratkih operativnih sastanaka Odbora, 30. oktobra, 2015. god, organizovan je sastanak novoformiranog Upravnog odbora SSM. Na njemu je doneto nekoliko važnih izvršnih odluka: definisane su kategorije članarina, odabrani potencijalni članovi, pokrenuto je dizajniranje internet stranice, definisani su domaći i međunarodni pravci delovanja.

Prva redovna Skupština SSM organizovana je 22. decembra 2015. godine na Klinici za neurologiju (koja je postala i zvanična adresa Saveta). Glavni cilj je bio da se informiše i mobiliše članstvo.

SSM je ostao u aktivnom kontaktu sa Evropskim savetom za mozak (EBC). Jedna od aktivnosti je bila promovisanje i imenovanje osnivača SSM i sadašnjeg predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vladimira Kostića, u ambasadora ESM, što je i zvanično usvojeno u Briselu decembra 2015. godine. Zacrtano je nekoliko radnih sastanaka Upravnog odbora SSM sa ambasadorom EBC.