• Evropski savet za mozak je neprofitna organizacija koja okuplja udruženja pacijenata, glavna neuronaučna društva kao i industriju.
 • Formiran 2002. godine sa misijom da promoviše istraživanje mozga u cilju poboiljšanja kvaliteta života ljudi u Evropi obolelih od moždanih poremećaja.
 • Osnovne aktivnosti:
  • Razvijanje kooperacije sa oragnizacijama članica
  • Promovisanje dijaloga naučnika, industrije i društva
  • Interakcija sa EK, EP i drugim relevantnim međunarodnim institucijama
  • Razvijanje svesti i promocija obrazovanja o mozgu
  • Diseminacija infromacije o istraživanjeima mozga i bolestima u Evropi