Projekat Erasmus + KA2 pod nazivom „Razmena dobrih praksi u obrazovanju o mozgu u Evropi“ (2019-1-BE01-KA204-0505 Share4Brain) ima za cilj skretanje pažnje akademske i šire javnosti kao i relevantnih državnih institucija na važnost razvoja osnovnih i kliničkih istraživanja u neuronaukama, kao i da se integrisanjem svih nivoa istraživanja obezbedi bolja prevencija, bolja dijagnostika i bolji […]

Read More →