SBC je na nedavnoj NBC Academy u Dubrovniku (9. i 10. maj 2019.) dobio nagradu koju je po prvi put EBC ustanovio za NBC koji se ističu u svom radu. Nagradu smo dobii za organizaciju 1st Regional NBC (RNBC) meeting u Beogradu 10. jula 2019. Aplikcija koja opisuje 1st Regional National Brain Councils (RNBC) skup […]

Read More →