Pismo upućeno ambasadorki EU za rektifikaciju zabrinjavajućeg trenda opadanja ulaganja u programe Evropske komisije za istraživanja u oblasti Zdravstva, kao apel za podršku u koncertnoj akciji više zemalja članica i kandidata Evropske unije, u njenom svojstvu predstavnika zemlje kandidata pri Evropskom parlamentu.

SBC letter to EU Ambassador FP9 Health cluster

 

(odgovor)

EU Ambassador response FP9 Health cluster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>