2016 / 2017

 

  1. SSM treba da postane član EBC sa statusom posmatrača. Saradnja sa EBC će se nastaviti preko izabrane kontakt osobe. Kooperacija će biti bazirana na zajedničkim aktivnositma (Nacionaln plan za mozak, Cena lečenja, inicijativa za formiranje novih konzorcijuma Zajedničkih programa Horizonta 2020).
  2. Finalizacija postavljanja SSM internet stranice.
  3. Uspostavljanje akcionog plana za mobizaciju članova. Predstavljanje primera uspešnosti EBC, definisanje uzajamnog dopirnosa članstva aktivnostima SSM.
  4. Organizovanje plenarnog sastanka sa Skupštinom SSM kako bi se razgovaralo o relevantnim temama – ovaj događaj je planiran za 7. Kongres Društva za neuronauke Srbije (nov. 2017).
  5. Nakon dobijanja smernica EBC počećemo sa izradom nacionalnog projekta “Cena lečenja” za procenu ukupnih nacionalnih troškova poremećaja mozga kao i specifičnih troškova bolesti. Prvi put će biti sprovedena studija izvodljivosti uz potraživanje povratne procene EBC.
  6. Kontinuirana aktivnost će se održavati u pravcu uključivanja tvoraca nacionalnih politika (ministarstva za nauku i zdravlje).
  7. Rad sa našim EBC ambasadorom u cilju približavanja Ministru za zdravlje radi utvrđivanja uloge SSM u formiranju Evropskog izveštaja u oblasti bolesti i poremećaja mozga, kao i u formiranju Srpskog plana za mozak.
  8. Organizovanje predavanja u školama i na univerzitetima u cilju promovisanja neuronauka. Ovo će biti ostvareno bliskom saradnjom sa srpskim Centrom za promociju nauke.
  9. Organizovanje događaja u okviru godišnje manifestacije Nedelja svesti o mozgu (13.-19. mart 2017. god.).
  10. Podizanje svesti javnosti putem angažovanja medija. Uspostavićemo kontakte za Obrazovnim i Naučnim programom RTS, Srpskom naučnom TV kao i sa određenim radio stanicama, naročito povodom posebnih sastanaka i događaja.