Članovi izvršnog odbora Srpskog saveta za mozak izabrani 12. maja 2015. god.:

1. prof. Pavle R. Andjus, predsednik

2. dr Saša Radovanović, potpredsednik

3. dr Ivanka Marković

4. dr Nađa Marić Bojović

5. prof. Marina Svetel

Članovi odbora se biraju na tri godine sa mogućnošću jednog reizbora.