Godišnji izveštaj (osnivačka) 2015. godina

Početak 2015. godine bio je posvećen pripremama i formiranju osnivačke skupštine Srpskog saveta za mozak.

Konstitutivna skupština održana je 28. aprila 2015. godine na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Počasni gost na Skupštini bio je prof. Rolan Poše (Roland Pochet), generalni sekretar Belgijskog saveta za mozak, koji je imao uvodno predavanje o aktivnostima Evropskog saveta za mozak. Nakon toga izabran je izvršni odbor SSM sačinjen od 5 članova uključujući predsednika, formirana je i potpisana dokumentacija neophodna za osnivanje, i prodiskutovan je i sačinjen nacrt statuta.

Nakon toga Savet je registrovan 12. maja 2015. god. kao nevladina organizacija sa računom u banci. Dizajniran je logo i napravljen pečat.

Novoformirani SSM delegirao je 17. juna 2015. god. svog predsednika Pavla Andjusa za učešće na Prvoj Akademiji nacionalnih saveta za mozak u Briselu. To je takođe bila prilika da se poseti i stupi u kontakt sa srpskom misijom (amb. Lopandić) u Evropskom parlamentu.

U zemlji, aktivnost SSM je odmah usmerena na kontaktiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi uključivanja neuronauka kao prioriteta u nacrt Strategije za razvoj nauke u Srbiji za period od 2016.-2020. godine. Ova inicijativa se nastavlja.

Pored nekoliko kratkih operativnih sastanaka Odbora, 30. oktobra, 2015. god, organizovan je sastanak novoformiranog Upravnog odbora SSM. Na njemu je doneto nekoliko važnih izvršnih odluka: definisane su kategorije članarina, odabrani potencijalni članovi, pokrenuto je dizajniranje internet stranice, definisani su domaći i međunarodni pravci delovanja.

Prva redovna Skupština SSM organizovana je 22. decembra 2015. godine na Klinici za neurologiju (koja je postala i zvanična adresa Saveta). Glavni cilj je bio da se informiše i mobiliše članstvo.

SSM je ostao u aktivnom kontaktu sa Evropskim savetom za mozak (EBC). Jedna od aktivnosti je bila promovisanje i imenovanje osnivača SSM i sadašnjeg predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vladimira Kostića, u ambasadora ESM, što je i zvanično usvojeno u Briselu decembra 2015. godine. Zacrtano je nekoliko radnih sastanaka Upravnog odbora SSM sa ambasadorom EBC.