Belgijski savet za mozak održao je 10. decembra 2018. video-konferenciju Nacionalnog saveta za mozak (NSM) na kojoj je učestvovalo 12 (dvanaest) učenika. Nakon uspešnog sastanka, organizatori su zapisniku pridodali 3 važna aneksa: 10 prioritetnih stavki, konkurs za NSM nagrade i rezultate upitnika dobijenog iz 17 zemalja. Za više informacija posetite adresu Belgijskog savet za mozak. […]

Read More →